foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Vstupte do odborů, které neslibují zájezdy, zlevněné zboží a podobně. Za "padesát kaček" měsíčně vám garantujeme právní ochranu. Řešíme nebo se snažíme řešit problémy, co vás pálí. Pomáháme vylepšovat pracovní podmínky na pracovišti. Vaše připomínky bereme vážně. Pokud jste u nás větší část roku, obdržíte bonus na Vánoce.

Přihlášení

Pane generální řediteli!
Nelžete zaměstnancům! Nejednáte s námi, porušujete zákon! A abyste na mě při jednání pokřikoval, když se slušně zvednutím ruky hlásím o slovo, cituji: "Nehajlujte mi tady!" - to je drzost a sprosťáctví! Husy jsme spolu nepásli!
M.Tošil
Předseda ZO OSČMS DPP, PSInformace JPT <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>napsal/a:

>Vážené kolegyně, vážení kolegové,
>
>máme za sebou těžký rok 2017 a ještě těžší 2018 před sebou. Velmi si vážím práce, kterou jste v roce 2017 pro Dopravní podnik hl. m. Prahy odvedli, a děkuji Vám za ni. Vážím si Vaší loajality ke společnosti, k zaměstnání, k práci. V čase předvánočním jsme v posledních dnech často konfrontováni s výroky různých subjektů na téma odměňování zaměstnanců. Tyto výroky jsou veskrze zavádějící a jejich cílem je pouhé šíření negativních nálad a poškozování výsledků Vaší práce. Jistě víte, že jsme ze strany odborových organizací dostali návrh na zahájení kolektivního vyjednávání, jehož cílem byl růst osobních nákladů. V souladu s rozhodnutím představenstva společnosti, jsme tento návrh zákonným způsobem odmítli. Důvod je jednoduchý. Těžce vyjednaný, uzavřený dodatek Kolektivní smlouvy z konce roku 2016 na jedné straně zaručuje růst mezd a na druhé straně stabilitu růstu osobních nákladů pro naší společnost. Odmítnutí kolektivního vyjednávání ale neznamená neochotu vedení společnosti jednat se zástupci zaměstnanců nad jednotlivými problematickými tématy. Rok 2018 se proto ponese ve znamení těchto jednání. Dovolte mi prosím, abych se krátce vyjádřil k problematice odměňování a sdělil Vám tak fakta napřímo.
>
>V roce 2017 došlo k navýšení objemu mzdových prostředků pro mzdové tarify u řidičů MHD a středy mzdových tarifů u tarifních rozpětí u ostatních zaměstnanců o 2 %. Navýšeny byly též příplatky, např. za práci ve ztíženém pracovním prostředí z 8 Kč na 10 Kč za každou odpracovanou hodinu, za práci v obtížných pracovních podmínkách u kyslíkových a vzduchových dýchacích přístrojů ze 46 Kč na 50 Kč za hodinu, za práci ve výškách nad 10 m z 6,50 Kč na 7,50 Kč za hodinu a za práci v obtížných pracovních podmínkách ze 7 Kč na 8 Kč. Pokud z rozpisu směn vyplyne v provozním dnu pracovní doba rozdělená do více částí, přísluší za každou hodinu čekání mezi jednotlivými částmi navýšení příplatku z 25 Kč na 30 Kč a další příplatky. Dokonce byly zavedeny některé nové příplatky.
>
>Současně došlo v letošním roce k navýšení u poukázek na stravování, k dalšímu navýšení dojde v příštím roce. Obdobně jsme navýšili a dále budeme navyšovat příspěvek na doplňkové penzijní spoření, protože na zajištění kvalitního stáří našich zaměstnanců nám obzvláště záleží. K razantnímu navýšení došlo u volnočasových poukázek (od letošního roku na částku 3200 Kč). Nově zřízeným benefitem je od letošního roku možnost čerpání pracovního volna s náhradou mzdy v rozsahu 3 pracovních dní za rok bez dodání rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tedy tzv. sickday) a v případě nečerpání tohoto volna, dodatečné plnění formou volnočasových poukázek.
>
>Pro ocenění řidičů MHD a ke zmírnění dopadu nedostatku těchto zaměstnanců představenstvo rozhodlo o výplatě mimořádné odměny ve výši 20 mil. Kč pro tyto zaměstnance. Ze stejných důvodů rozhodlo představenstvo o výplatě mimořádné odměny ve výši 2,5 mil. Kč pro zaměstnance odměňované dle bodu 2.3 b) Přílohy KS, jedná se o TH zaměstnance, kteří zajišťují provozní podporu. Dále byla vyplacena mimořádná odměna ve výši 4,5 mil. Kč pro zaměstnance kategorie D, kteří zajišťují provozní podporu v jednotkách technického úseku.
>
>Navýšení objemu mzdových prostředků pro mzdové tarify u řidičů MHD a středy mzdových tarifů u tarifních rozpětí u ostatních zaměstnanců v příštím roce je závislé na míře inflace roku letošního, nicméně v roce 2018 lze očekávat navýšení přibližně o 3,5%.
>
>Z výše uvedeného je patrné, že nám na kvalitním a spravedlivém odměňování zaměstnanců naší společnosti opravdu záleží a v rámci objektivně daných možností děláme vše pro to, aby k takovému odměňování docházelo.
>
>Rád bych Vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, popřál všechno nejlepší do nového roku, klidné prožití vánočních svátků a ještě jednou děkuji za vše, co jste v uplynulém roce pro náš Dopravní podnik hl. m. Prahy vykonali.
>
>Mgr. Martin Gillar
>předseda představenstva a generální ředitel