foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Vstupte do odborů, které neslibují zájezdy, zlevněné zboží a podobně. Za "padesát kaček" měsíčně vám garantujeme právní ochranu. Řešíme nebo se snažíme řešit problémy, co vás pálí. Pomáháme vylepšovat pracovní podmínky na pracovišti. Vaše připomínky bereme vážně. Pokud jste u nás větší část roku, obdržíte bonus na Vánoce.

Přihlášení

 

Vážené zastupitelstvo, vážená Rado, vážená paní primátorko, pane Dolínku!

 

Co hodláte prostřednictvím rozpočtu pro rok 2018 udělat pro personální stabilizaci v Dopravním podniku Praha a tím především pro řádné zajištění veřejné služby – tedy řádné fungování městské veřejné dopravy v Praze pro občany? Proč se takto ptám?

 

1.    Aktuální politická reprezentace ČR, čili ANO, ČSSD a KDU ČSL způsobila v uplynulém období překotný nárůst platů ve veřejné sféře, přičemž platy rostou již druhým rokem podstatně více než 10%ním tempem bez jakéhokoliv zohlednění ve mzdách Dopravního podniku Praha!

 

2.    Probíhá vměšování předsedy poslaneckého klubu ANO do rozhodování v DP Praha, jelikož ovlivňuje prostřednictvím právní kanceláře Agrofertu přímo jednání představenstva Dopravního podniku již cca rok a půl, přičemž tato právní kancelář má v DP přiděleny vlastní místnosti (v 7. patře na Sokolovské) zejména pro možnost přímého ovlivňování vedení DP!

 

3.    Vedení DP nejedná „na příkaz hnutí ANO“ s odbory v souladu se zákonem o KV, jelikož se nezúčastňuje jednání, k němuž je systematicky a dlouhodobě stranou odborů vyzýváno! A to poté, kdy strana odborů řádně podle Zákona o KV písemným podáním návrhu naplnila zákonné podmínky pro zahájení procesu KV a ten byl dle zákona tímto fakticky zahájen!

 

4.    Nedostatečné fungování pracovního trhu v ČR při nejnižší nezaměstnanosti v Evropě způsobuje značný nedostatek kvalifikované pracovní síly, jehož přímým důsledkem je cca 8%ní růst mezd v ČR, na nějž vedení DP Praha ve vztahu k zaměstnancům reaguje značně nedostatečně, čímž přispívá k dalšímu prohlubování personální krize v Dopravním podniku!

 

A já se jakožto člen nejužšího vedení pražské KSČM a předseda odborové organizace ZO OSČMS DPP, PS důrazně ptám:

 

 „Co hodlá město coby vlastník DP a Vy všichni, odpovědní za jeho chod a řádné fungování jeho přepravních veřejných služeb pro občany prostřednictvím rozpočtu na rok 2018 udělat pro stabilizaci provozních profesí v DP a jeho celkovou personální stabilizaci???“

 

…protože tak, jak je rozpočet zatím sestaven, kdy neposkytuje k takovému kroku žádný prostor a kdy naopak ještě škrtí rozpočet DPP navýšením počtu vozokilometrů a současným snížením ceny vozokilometru o 0,4Kč na jeden vozokilometr, to vypadá, že vůbec ale vůbec nic!!!

 

 

 

Marek Tošil,

 

člen VV KV KSČM Praha

 

předseda ZO OSČMS DPP, PS