Čt. Čvc 25th, 2024

Kdo jsme

Jsme demokratickou odborovou organizací nezávislou na orgánech státu, politických stranách, občanských hnutích a různých zaměstnavatelských svazech a podobných seskupení.
Stejně jako Vy i my (ZO OS ČMS při DPP) jsme nespokojeni s nepřiměřenými dopady ekonomické situace a transformace v ČR, které přímo ovlivňují Vás zaměstnance, kteří se živí poctivou prací.

Jsme odborovou organizací založenou primárně při Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, která prosazuje zájmy svých členů, nejen zaměstnanců DPhlmP, a. s., a to zejména:

  • ve všech oblastech pracovněprávních vztahů,
  • prosazování vhodných mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců na všech úrovních,
  • aktivní účast při kolektivním vyjednávání.
  • a další aktivity spojené s obhajobou pracovních, ekonomických, sociálních a dalších práv a zájmů nejen všech zaměstnanců DPhlmP, a. s.

Jsme odborová organizace usilující o obnovení společenského postavení, respektu a autority odborů v České republice.
K tomuto nám pomůžete i VY svým aktivním připojením se k naší odborové organizaci ZO OS ČMS při DPP nebo Magistrátu hl. m. Prahy či tam, kde naše odborová organizace dále působí. Rádi Vám také pomůžeme tam, kde naše odborová organizace zatím nemá své zastoupení.
Neváhejte nás kontaktovat Vedení ZO OS ČMS.

Jsme vždy na Vaší straně!!

ZO OS ČMS